top of page

קערות טיבטיות

נגן

לקערות הטיבטיות יכולת קסומה להביא אותנו למצב עמוק של הרפייה. הצליל והרטט של הקערות שימשו את המנהיגים הטיבטיים בתקופות קדומות לריפוי, למדיטציה ולטקסים שמאניים שנשמרו בסוד. כיום השימוש בקערות הטיבטיות נפוץ גם במערב, לצורך מדיטציה, ריפוי וחיבור לרמות הוויה ותודעה גבוהות. הקערות מחברות אותנו בצורה פשוטה לאושר ולשלווה שהן חלק מטבענו האמיתי.

אני משתמש בקערות בעיקר בסשנים קבוצתיים שהם מעין שילוב של קונצרט ומדיטציה. החוויה של הצלילים בקבוצה היא מיוחדת ועוצמתית, וקורים בה תהליכים של ריפוי הגוף והנפש, והתעוררות של הלב והתודעה.

יש אפשרות גם לקבוע איתי מפגש אישי בו אפשר לשלב גם את צלילי הקערות הטיבטיות.

 

<< לצפייה והקשבה לוידאו של הקערות הטיבטיות

<< לקבלת מידע על קערות טיבטיות

<< מידע על אירועים קרובים

bottom of page